KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sema Ertemel Moda Tasarım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Zeyyen”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya "KVKK") 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Zeyyen tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılan yerleri, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

Zeyyen bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Zeyyen’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Veri Kategorileri

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

Ad Soyad, Cinsiyet (İsteğe Bağlı), TCKN

İletişim Verileri

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresi, Cep Telefon Numarası

Müşteri İşlem

Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Ürün Bilgisi, Whatsapp Asistan ile Chat Kanalıyla Yapılan Konuşma İçeriklerine Yönelik Bilgiler

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri,

Pazarlama Verileri

Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Pazarlama Verileri, Anket, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Hukuki İşlem Bilgileri

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, Yasal Bilgi Talebi Bilgileri, İhtarnameler

İşitsel Kayıt Bilgileri

Çağrı Merkeziyle Görüşmeniz Halinde Ses Kaydınız[MİŞ1] 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem bilgilerinizin toplanma amacı;

 • Satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, teslimat işlemlerini yerine getirmek,
 • Faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, gerektiği durumda yasal bildirimlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, iade süreçlerinin yürütülmesi;
 • Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, Zeyyen nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İnternet sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

İşlem güvenliği bilgilerinizin toplanma amacı;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • bellamaison.com internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi.

Pazarlama bilgilerinin toplanma amacı;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, Zeyyen nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

Hukuki işlem bilgilerinin toplanma amacı;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

İşitsel kayıt bilgilerinin toplanma amacı;

 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla kayıt altına alınması.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Zeyyen tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda çağrı merkezi, internet sitesi (www.zeyyentr.com), sosyal medya mecraları, iletişim uygulamaları, her türlü talep ve başvurularınız, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri, üyelik ve satış formları gibi çevrimiçi formlar yöntemleriyle sözlü ya da yazılı olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle Zeyyen tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin mağazalarımız, internet sitemiz üzerinden tarafınıza sunulması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş ve teslimat süreçlerini yürütülmesi, tamamlanması ve müşterilerimizle ilgili iletişimin sağlanması,
 • İade ve değişim gibi satış işleminize ilişkin taleplerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin ve garanti süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik oluşturmanız halinde; site üzerinden alışveriş yapmak ve/veya Şirketimiz tarafından sunulan kampanyalardan ve sair menfaatlerden faydalanmanızın sağlanması için gerekli olması halinde yaşınızın doğrulanması,
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, talep halinde güncel ürün stok bilgilerine ilişkin iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, dijital asistanlık hizmeti sunulması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Finansal ve satış kayıtlarının takibi ile ilgili işlemlerin ve taleplerin yönetimi,
 • İade ve değişim işlemlerinde müşterilerimize özel avantaj ve kolaylıkların sağlanması,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış kayıtlarının saklanması,
 • Zeyyen tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş stratejilerinin planlanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması, bilgi güvenliği açısından güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kazanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Zeyyen tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması,
 • Şirketimizin çalışanlarını personel indiriminden yararlandırmak,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümlendirilmesi ve tekrar yaşanmaması için gerekli tüm araştırma, geliştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi, bu kapsamda ilgili aktiviteye katılım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının kontrolü,
 • Şirketin bölünmesi ya da tamamının veya bir kısmının başka bir firmaya devredilmesi halinde söz konusu hukuki işlemlerden doğan sonuçların temini.

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Site veya mağazalarımızdaki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak gerektiği ölçüde aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

 • Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında aramızda kurulan sözleşmeler uyarınca kanuna uygun bir şekilde ürünün gönderilebilmesi ve ürünün teslim edilebilmesi için kargo şirketlerine, ürün fiyatının ödenebilmesi için banka ve diğer ödeme kuruluşlarına, satıştan sonra ürün hakkında bilgi verebilmek amacıyla toplu E-posta veya SMS gönderiminde Zeyyen çalışanlarımıza, hizmet ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kampanya/promosyon gibi iş ortaklığı yaptığımız şirketlere,
 • Yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

Zeyyen’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde;

 • Zeyyen’a herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, Zeyyen tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, hizmetlerimize ilişkin anket çalışmaları, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb.) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı),  iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) ile işlem güvenliği (kullanıcı ID, log kayıtları) bilgilerinizi ve ticari iletişim izin işlemlerinizi mağazadan gerçekleştirmeniz halinde imzanızı “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 
 • 1 Mayıs 2015 tarihinden önce Zeyyen ürün teminine ilişkin işlemler sırasında elektronik iletişim adresinizi vermiş iseniz, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Geçici Madde 1(2) uyarınca bu iletişim bilgilerinizin onaylı kabul edilmesi nedeniyle bu kapsamda sayılan ticari iletişimler ise “kanunlarda açıkça öngörülme” hukuki sebebine dayanarak işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, (i) göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya (ii) Site/Mobil Uygulama üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi www.zeyyentr.com adresinde yer alan KVK Başvuru Formu aşağıda belirtilen yöntemlerden birini tercih ederek iletebilirsiniz;

 • Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak şahsen, yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza veya sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Sema Ertemel Moda Tasarım ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0760074939700001| Adres: Hırka-İ Şerif Mahallesi Kırtay Sokak No 11/A Fatih/İstanbul  Vergi Dairesi/No: Fatih V.D./7600749397 | Web Site: www.zeyyentr.com | E-posta: [email protected]

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

 

 Web Sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.Daha fazla bilgi için  Çerez Aydınlatma Metni’nden inceleyebilirsiniz..